- Vergoedingen

Vergoedingen bij Diabitsch

In Nederland valt de voetzorg onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat iedere diabetespatiënt recht heeft op deze zorg, mits er sprake is van een verhoogd risico op voetproblemen. Om deze risico’s in kaart te brengen wordt er elk jaar door de praktijkondersteuner of podotherapeut een voetscrening gehouden.  Naar aanleiding van de uitslag van dit voetonderzoek, wordt de zogenaamde Sims classificatie en zorgproviel bepaalt.

in 2016 komen de Sims 2 en 3 met zorgprofiel 2 en hoger in aanmerking voor een vergoeding van medische noodzakelijke voetzorg. Dit is niet een hele voetbehandeling.. Hoeveel behandelingeren voor medische noodzakelijke voetzorg er per jaar vergoed worden ligt aan het  Zorgproviel de ze koppelen aan de Sims classificatie Sims en Zorgproviel zijn een tijdelijke meting die regelmatich toch elk jaar overnieuw wordt vast gesteld. Zodra dit veranderd dan veranderd ook de mate van vergoeding en kan zelf voor komen dat de vergoeding komt te vervallen.

Uw voeten zijn dit jaar gescreend en u valt in de categorie:

Sims 0: uw voeten zien er goed uit, u heeft geen problemen met de doorbloeding en uw gevoel is ook in orde. U loopt (voorlopig) geen risico op complicaties aan uw voeten. U heeft geen recht op vergoeding vanuit de basiszorg. Afhankelijk van uw aanvullende pakket bij uw zorgverzekering is vergoeding (gedeeltelijk) mogelijk.

Sims 1 met adequaat zelfmanagement: het gevoel in uw voeten is verminderd óf u heeft ernstige doorbloedingproblemen maar u bent uitstekend in staat uw voeten zelf te onderhouden. U kunt uw voeten nog goed controleren en verzorgen. U heeft géén recht op vergoeding vanuit de basiszorg. Afhankelijk van uw aanvullende pakket bij uw zorgverzekering is vergoeding (gedeeltelijk) mogelijk.

Sims 1 zonder adequaat zelfmanagement: het gevoel in uw voeten is verminderd óf u heeft ernstige doorbloedingproblemen en u bent niet meer in staat om uw voeten zelf te controleren en te verzorgen. U heeft hulp nodig van de pedicure

Sims 2 zonder verhoogde druk: het gevoel in uw voeten is verminderd en u heeft ernstige doorbloedingproblemen. U komt onder controle van de podotherapeut en/of de pedicure. 

Sims 2 met verhoogde druk: het gevoel in uw voeten is verminderd en/of u heeft ernstige doorbloedingproblemen. Tevens zijn er drukplekken op uw voeten aanwezig in de vorm van rode huid of eelt vorming. U komt onder controle van de podotherapeut en de pedicure

Sims 3: u heeft een amputatie of ulcus (thans of in het verleden gehad). U komt onder controle van de podotherapeut en de pedicure 

Een preventief- en probleemgerichte pedicurebehandeling houdt in dat alleen dát probleem aan de voeten wordt verholpen waardoor u minder kans heeft op complicaties. Dat wil zeggen: door deze behandeling wordt de kans op een ulcus (wond die niet of nauwelijks geneest) of amputatie kleiner is. Bij de probleemgerichte behandeling wordt bijvoorbeeld alleen een likdoorn of een ingroeiende nagel behandeld. Per Sims klasse en zorgprefiel is een aantal minuten of behandelingen per jaar vast gesteld die vergoed worden

Maar om u goed en compleet van dienst te kunnen zijn, bied ik u hierbij de mogelijkheid om dit preventief- en probleemgericht consult uit te breiden tot een volledige pedicurebehandeling, zoals u van mij gewend bent. Hiervoor geldt een eigen bijdrage, zie prijslijst. Deze bijdrage dient u na elke behandeling te betalen.

Wat kan u doen.
Om een vergoeding via de basis zorg te krijgen moet u als klant bij mij zijn aangemeld.
Hoe gaat dit in zijn werk. U neemt contact op met uw praktijk ondersteuner of diabetisch verpleegkundige en vraagt haar om u aan te melden bij Andreas's Voetzorg/Voetverzorging Langedijk/ A.M. Baas. Zij zorgt dan voor een interne mail naar mij toe en daarna neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken.

Bent u onder behandeling van de internist heeft u een verwijzing nodig via de podotherapeut. Ik heb een contract met podoterapeut Heerhugowaard en Hallux te Heerhugowaard

Zodra u bij de podotherapeut bent geweest kijk ik van hem of haar een verwijzing en neem ik contact met u op

Valt u buiten de basis verzekering krijgt u van mij gewoon een factuur mee zoals u gewent was.

Heeft u nog vragen mee dan gerust contact met me op

 

Contract met:

vergoeding van medische noodzakelijke voetverzorging bij diabetisch gaat sins 2016 via ketenzorg of podotherapeut:

Hier onder ziet u waar ik een contract mee heb.

  • Bent u onderbehandeling van de huisarts dan loopt de vergoeding via
    • Huisartsenorganisatie Noord-Kernnemerland​ (HONK)

 

  • Bent u onderbehandeling van de internist in het ziekhuis gaat de vergoeding via de podotherapeut. U heeft eerst een verwijzing van internist of podotherapeut van het ziekenhuis nodig voor u contact op neemt met podotherapeut bij u in de buurt. Hier onder ziet u bij welke podotherapeut ik ben aangesloten. 

 

  • Podotherapie Hallux Noord Holland
    • Jan van Hellemondtstraat 15,1701 ER  Heerhugowaard telf nr. 088-1160478
  • Podotherapie Heerhugowaard 
    • Middenweg 53, 1703 RB Heerhugowaard telf.nr.072 5625411
Voetverzorging Langedijk heeft Contract met: Honk

Ketenzorg Honk

Hieronder een link naar ketenzorg HONK met uitleg over vergoedingen van prevetiefe voetzorg bij diabetisch